แฟรนไชส์

ชาบูสายเขียว


เป็นเจ้าของร้านชาบูกับวินเนอร์ชาบู คุณสามารถเป็นได้อย่างง่ายๆ ด้วยแนวคิดการตลาดแบบการสร้างสมาชิกแบบมั่นคง บริหารงานโดย คุณปริญญา นิลรัตนคุณ​ นักการตลาด และผู้เชียวชาญด้านการตลาดออนไลน์ 

การเปิดร้านต้องลงทุนอะไรบ่าง ?

เริ่มต้นจากแนวคิดการเพิ่มรายได้ที่บ้าน เปิดร้านที่บ้านโดยการบริการ เดลิเวอรี่ บริเวณบ้านพื้นที่ 2 กม.

1.ค่าแฟรนไชส์ 1,999 บาท

2.วัตถุดิบ เบื่องต้น เพื่อเปิดร้าน 4,000 บาท

3.ตู้แช่หมู ประมาณ 5,000 บาท

4.เงินทุนหมุนเวียน 2,000 บาท

รวมเป็นเงินลงทุน 12,999 บาท

บริษัท วินเนอร์ฟู้ดแฟรนไชส์ จำกัด จัดจำหน่ายเตาปิ้งยาง สุกี้  และได้นำเสนอแผนธุรกิจการตลาดผสมกับร้าน วินเนอร์ชาบู มีการแนะนำเพื่อนให้ซื้อเตา ปิ้งย่าง พร้อม เนื้อสัตว์ สูตรของทางร้าน 


ลูกค้าเกิดจากการแนะนำเพื่อน ทำให้มีลูกค้าเกิดขึ้น จากแผนการตลาด


แนะนำเพื่อนก็สามารถสร้างรายได้จากโครงสร้างที่ของอนุญาติ


เป้าหมาย 1,000 สาขา. ปี 2564  และสมาชิก 100,000 ราย

เมื่อเป็นสมาชิก

ลูกค้าก็ได้รับโครงสร้าง 5 ชั้น เมื่อสั่งอาหาร ได้รับเงินคืน 5% และในโครงสร้าง 5 ชั้นมีการสั่งซื้อ รับ 1% 

ไม่ต้องรักษายอด รายได้เกิดขึ้นจากการแนะนำเพื่อน และสั่งสินค้า